پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (2666)

1-1. مقدمه21-2. بیان مسأله21-3. اهمیت و ضرورت پژوهش61-4. فرضیه‌ها71-5. اهداف پژوهش71-6. پرسش‌های پژوهش91-7. متغیرهای پژوهش9فصل2 : مبانی نظری پژوهش2-1. مقدمه162-2. برند172-3. اعتماد به برند222-4. ارزش ویژه برند232-5. پارامترهای موثر بر ارزش ویژه برند252-6. دانش برند382-7. ادامه مطلب…

By 92, ago